ED-4.2-m06-1.0-Slajd14

From Studia Informatyczne

PrefixSpan (4)

PrefixSpan (4)


Jak powiedzieliśmy podczas jednokrotnego odczytu a-projekcyjnej bazy danych znajdowane są wszystkie sekwencje częste o rozmiarze 2 i o długości 2, posiadające prefiks a, lub sekwencje częste o długości 1 i rozmiarze większym od 1, dla których element a należy do pierwszego wyrazu sekwencji częstej: <aa>, <ab>, <ac>, <ad>, .... <(ab)>. Dla każdej otrzymanej sekwencji częstej o długości 2 tworzymy kolejną projekcyjną bazę danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>