ED-4.2-m05-1.0-Slajd17

From Studia Informatyczne

Krok 4: sekwencjonowanie (1)

Krok 4: sekwencjonowanie (1)


Kolejnym krokiem algorytmu jest krok sekwencjonowania. Celem kroku sekwencjonowania jest znalezienie wszystkich sekwencji częstych. Punktem wyjścia procedury przedstawionej na slajdzie implementującej krok 4 są wszystkie sekwencje częste o długości 1. Sekwencje te są wynikiem działania kroku drugiego. Następnie realizowana jest pętla for, rozpoczynamy od k=2. Generowane są wszystkie sekwencje kandydujące o długości 2 w oparciu o zbiór wszystkich sekwencji częstych o długości 1. Do generowania sekwencji kandydujących o długości 2 wykorzystywana jest funkcja Apriori-generate(). Następnie dla każdej sekwencji S należącej do bazy danych sekwencji DS, zwiększamy licznik wszystkich sekwencji kandydujących należących do CS2, zawierających się w sekwencji S. Pętla jest powtarzana tak długo jak długo zbiór sekwencji częstych o długości k jest różny od zbioru pustego. Wynikiem działania tej procedury jest zbiór wszystkich sekwencji częstych o długości 1,2,3,…,k.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>