ED-4.2-m03-1.0-Slajd38

From Studia Informatyczne

Przykład 3 (7)

Przykład 3 (7)


Dla kolejnego 1-elementowego zbioru częstego piwo, warunkowa baza danych zawiera tylko jedną ścieżkę prefiksową:

(orzeszki, : 3 ). Stąd, warunkowe FP- drzewo, związane ze wzorcem piwo, zawiera tylko jeden wierzchołek (orzeszki: 3) i generuje

tylko jeden zbiór częsty (orzeszki, piwo, : 3) o wsparciu 60%. Dla ostatniego 1-elementowego zbioru częstego orzeszki, warunkowa baza wzorca orzeszki jest zbiorem pustym, gdyż FP- drzewo nie zawiera żadnych ścieżek prefiksowych dla wzorca orzeszki.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>