ED-4.2-m03-1.0-Slajd28

From Studia Informatyczne

Eksploracja FP-drzewa (2)

Eksploracja FP-drzewa (2)


Dla każdego 1-elementowego zbioru częstego alpha znajdujemy wszystkie ścieżki w FP- drzewie, których końcowym wierzchołkiem

jest wierzchołek reprezentujący zbiór alpha. Pojedynczą ścieżkę, której końcowym wierzchołkiem jest alpha, nazywać będziemy ścieżką prefiksową wzorca alpha (ang. prefix path). Z każdą prefiksową ścieżką wzorca alpha jest związany licznik częstości ścieżki, którego wartość odpowiada wartości licznika transakcji wierzchołka końcowego ścieżki reprezentującego zbiór alpha.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>