ED-4.2-m03-1.0-Slajd25

From Studia Informatyczne

Transformacja do FP-drzewa (5)

Transformacja do FP-drzewa (5)


W celu przyspieszenia i ułatwienia przeszukiwania FP- drzewa, algorytm FP- Growth utrzymuje dodatkową strukturę pełniącą rolę katalogu, nazywaną tablicą nagłówków elementów, lub krótko tablicą nagłówkową, która dla każdego elementu wskazuje na jego lokalizację w FP- drzewie. Jeżeli dany element występuje wielokrotnie w FP- drzewie, to wskaźniki do wierzchołków reprezentujących dany element tworzą listę wskaźników.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>