ED-4.2-m03-1.0-Slajd22

From Studia Informatyczne

Transformacja do FP-drzewa (2)

Transformacja do FP-drzewa (2)


Dla kolejnej transakcji T2 należącej do D tworzymy następną ścieżkę rozpoczynającą się od korzenia. Jeżeli lista elementów transakcji T2 posiada wspólny prefiks z listą elementów transakcji T1, wówczas, ścieżka reprezentująca T2 jest konstruowana w następujący sposób. Załóżmy, że wspólny prefiks transakcji Tr1 i Tr2 składa się z elementów: I1, I2, ..., Ik, gdzie Ii ? T1, Ii ? T2, i = 1, ..., k.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>