ED-4.2-m02-1.0-Slajd6

From Studia Informatyczne

Model koszyka zakupów

Model koszyka zakupów


Modelując koszyk zakupów, możemy odnieść się do pewnej abstrakcji umożliwiającej modelowanie relacji wiele-do-wiele pomiędzy wspomnianymi encjami „Produkty” i „Koszyki”. Model koszyka zakupów modelujemy najczęściej w postaci tzw. tablicy obserwacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>