ED-4.2-m02-1.0-Slajd5

From Studia Informatyczne

Zastosowanie MBA (2)

Zastosowanie MBA (2)


Market Basket Analysis znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie „klienci” nabywają łącznie pewien zbiór dóbr lub usług:

może to być analiza pogody, w której koszykiem będzie zbiór zdarzeń pogodowych, występujących w danym przedziale czasu. Telekomunikacja, gdzie koszykiem będzie zbiór rozmów telefonicznych, oraz wiele innych dziedzin życia np.: diagnostyka medyczna czy też bankowość.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>