ED-4.2-m02-1.0-Slajd20

From Studia Informatyczne

Stopień abstrakcji przetwarzanych danych (2)

Stopień abstrakcji przetwarzanych danych (2)


Przykładem jednopoziomowej reguły asocjacyjnej jest reguła: „pieluszki_Pampers = 1 -> piwo_Żywiec = 1”.

Przykładem wielopoziomowej reguły asocjacyjnej jest reguła: „pieluszki_Pampers = 1 ? piwo_Żywiec = 1 -> napoje = 1”. Zauważmy, że dane występujące w regule reprezentują różne poziomy abstrakcji: dana ‘napoje' reprezentuje wyższy poziom abstrakcji aniżeli dana opisująca konkretny produkt ‘piwo_Żywiec'. Produkt napoje reprezentuje pewną abstrakcję, będącą generalizacją określonych produktów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>