ED-4.2-m01-1.0-Slajd30

From Studia Informatyczne

Problemy odkrywania wiedzy

Problemy odkrywania wiedzy


Z odkrywaniem wiedzy wiążą się niestety również problemy. W dużych bazach danych czy też hurtowniach danych mogą zostać odkryte tysiące reguł, a ich analiza jest bardzo czasochłonna często niemożliwa do realizacji w rozsądnym czasie. Dochodzi do tego czynnik ludzki, człowiek nie potrafi zrozumieć i przeanalizować dużych zbiorów informacji. Specyficzne wymagania użytkowników, różni użytkownicy systemu bazy danych są zainteresowani różnymi typami reguł z różnych relacji. Wreszcie problemy efektywnościowe - odkrywanie reguł jest procesem bardzo złożonym obliczeniowo i wymaga dużego nakładu pracy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>