ED-4.2-m01-1.0-Slajd3

From Studia Informatyczne

Dane cd. …

Dane cd. …


Z każdym dniem przybywa danych, co powoduje, że są magazynowane i przechowywane w olbrzymich ilościach. Nasze możliwości analizowania i rozumienia tak dużych wolumenów danych są dużo mniejsze od możliwości ich gromadzenia i przechowywania. Zaczynamy „tonąć” w danych, ale brakuje nam wiedzy, która tkwi w nagromadzonych danych. Wiele firm, przedsiębiorstw, instytucji administracji publicznej, ośrodków naukowych, dysponujących bardzo dużymi zasobami danych przechowywanych w zakładowych bazach i magazynach danych, stanęło przed problemem, w jaki sposób efektywnie i racjonalnie wykorzystać nagromadzoną w tych danych wiedzę dla celów wspomagania swojej działalności biznesowej. To okazało się być źródłem rozwoju nowej technologii, którą nazwano technologią eksploracji danych, która potrafiłaby wydobyć wiedzę ze zgromadzonych danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>