ED-4.2-m01-1.0-Slajd28

From Studia Informatyczne

Metody eksploracji: odkrywanie charakterystyk (1)

Metody eksploracji:  odkrywanie charakterystyk (1)


Kolejną metodą eksploracji danych jest odkrywanie charakterystyk. Metoda ta polega na znajdowaniu zwięzłych opisów (charakterystyk) podanego zbioru danych, czy też znajdowaniu zależności funkcyjnych pomiędzy zmiennymi opisującymi zbiór danych. Przykładem wykorzystania odkrywania charakterystyk może być opis pacjentów chorujących na anginę. Celem jest określanie powszechnych symptomów wskazanej choroby, czyli w przypadku anginy możemy podać następującą charakterystykę ‘pacjenci chorujący na anginę cechują się temperaturą ciała większą niż 37.5C, bólem gardła i osłabieniem organizmu’.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>