ED-4.2-m01-1.0-Slajd27

From Studia Informatyczne

Metody eksploracji: odkrywanie wzorców sekwencji (2)

Metody eksploracji: odkrywanie wzorców sekwencji (2)


Metoda odkrywania wzorców sekwencji znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach: analiza koszyka zakupów, telekomunikacja, medycyna (znajdowanie skutecznej terapii), ubezpieczenia i bankowość, planowanie inwestycji giełdowych, przewidywanie sprzedaży, WWW, itd. W przypadku analizy koszyka zakupów, metodę odkrywania wzorców sekwencji stosuje się w celu znalezienia typowych wzorców zachowań klientów w czasie. Dotyczy to handlu hurtowego lub półhurtowego, gdy potrafimy zidentyfikować pojedynczego klienta i jego koszyk zakupów. W takim przypadku, z każdym rekordem opisującym zakupy pojedynczego klienta jest związana, dodatkowo, informacja o kliencie (identyfikator klienta) i o dacie zakupów (etykieta czasowa rekordu). Na podstawie danych opisujących zakupy danego klienta, uporządkowanych zgodnie z wartościami etykiet czasowych można uzyskać profil klienta i próbować przewidzieć jego zachowanie w czasie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>