ED-4.2-m01-1.0-Slajd26

From Studia Informatyczne

Metody eksploracji: odkrywanie wzorców sekwencji (1)

Metody eksploracji: odkrywanie wzorców sekwencji (1)


Kolejną metodą eksploracji danych jest problem odkrywania wzorców sekwencji polega, najogólniej mówiąc, na analizie bazy danych zawierającej informacje o zdarzeniach, które wystąpiły w określonym przedziale czasu, w celu znalezienia zależności pomiędzy występowaniem określonych zdarzeń w czasie. Przykładem wzorca sekwencji, który można znaleźć w bazie danych wypożyczalni filmów video, jest następujący wzorzec zachowania klientów wypożyczalni: ‘Klient, który wypożyczył tydzień temu film pod tytułem Gwiezdne wojny, w ciągu tygodnia wypożyczy film pt.Imperium kontratakuje, a następnie, w ciągu kolejnego tygodnia, wypożyczy film pt. Powrót Jedi'. Zauważmy, że zdarzenia wchodzące w skład wzorca sekwencji nie muszą występować bezpośrednio jedno po drugim - mogą być przedzielone wystąpieniem innych zdarzeń. W odniesieniu do przedstawionego powyżej wzorca sekwencji, oznacza to, że klient, pomiędzy wypożyczeniem filmu pt. Imperium kontratakuje a Powrót Jedi, wypożycza zwykle jeszcze inny film, ale podana sekwencja opisuje typowe zachowanie większości klientów wypożyczalni.

Innym przykładem może być kurs akcji BPH, który podczas ostatnich trzech sesji wzrósł o 0.5%, 0.9%, 0.1%, na następnej sesji spadnie o 0.5%. Również w nawiązaniu do koszyka zakupów, jeżeli do współwystępowania produktów dołożymy element czasowy będziemy mieli do czynienia z problemem odkrywania wzorców sekwencji następującej postaci. „klienci, którzy kupili farbę emulsyjną, kupią w najbliższym czasie pędzel płaski, a jeszcze później rozpuszczalnik’.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>