ED-4.2-m01-1.0-Slajd24

From Studia Informatyczne

Metody eksploracji: odkrywanie asocjacji (1)

Metody eksploracji: odkrywanie asocjacji (1)


Kolejną metoda eksploracji danych jest odkrywanie asocjacji. Odkrywanie asocjacji jest jedną z najciekawszych i najbardziej popularnych technik eksploracji danych. Celem procesu odkrywania asocjacji jest znalezienie interesujących zależności lub korelacji, nazywanych ogólnie asocjacjami, pomiędzy danymi w dużych zbiorach danych. Wynikiem procesu odkrywania asocjacji jest zbiór reguł asocjacyjnych opisujących znalezione zależności lub korelacje między danymi. Sztandarowym przykładem reguły asocjacyjnej jest reguła wygenerowana w odniesieniu do bazy danych supermarketu: „klienci, którzy kupują pieluszki, kupują również piwo”. Celem tej analizy jest znalezienie naturalnych wzorców zachowań konsumenckich klientów poprzez analizę produktów, które są przez klientów supermarketu kupowane najczęściej wspólnie np.: „klienci, którzy kupują chleb, masło i ser, kupują również wodę mineralną i ketchup”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>