ED-4.2-m01-1.0-Slajd23

From Studia Informatyczne

Metody eksploracji: grupowanie

Metody eksploracji: grupowanie


Kolejną metodą jest grupowanie (klastrowanie) - obejmuje metody analizy danych i znajdowania skończonych zbiorów klas obiektów posiadających podobne cechy. W przeciwieństwie do metod klasyfikacji i predykcji, klasyfikacja obiektów (podział na klasy) nie jest znana a-priori, lecz jest celem metod grupowania. Metody te grupują obiekty w klasy w taki sposób, aby maksymalizować podobieństwo wewnątrzklasowe obiektów i minimalizować podobieństwo pomiędzy klasami obiektów. Grupowanie znalazło szereg zastosowań w różnych dziedzinach życia np. grupowanie dokumentów, grupowanie klientów czy określenia segmentacji rynku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>