ED-4.2-m01-1.0-Slajd22

From Studia Informatyczne

Metody eksploracji: klasyfikacja

Metody eksploracji: klasyfikacja


Przejdziemy obecnie do omówienia niektórych wybranych metod eksploracji danych. Rozpoczniemy od krótkiego omówienia metody klasyfikacji. Klasyfikacja jest metodą analizy danych, której celem jest predykcja wartości określonego atrybutu w oparciu o pewien zbiór danych treningowych. Obejmuje metody odkrywania modeli (tak zwanych klasyfikatorów) lub funkcji opisujących zależności pomiędzy zadaną klasyfikacją obiektów a ich charakterystyką. Odkryte modele klasyfikacji są, następnie, wykorzystywane do klasyfikacji nowych obiektów o nieznanej klasyfikacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>