ED-4.2-m01-1.0-Slajd19

From Studia Informatyczne

Mieszanka wielu dyscyplin

Mieszanka wielu dyscyplin


Eksploracja danych jest dziedziną informatyki, która integruje szereg dyscyplin badawczych, takich jak: systemy baz danych i hurtownie danych, statystyka, sztuczna inteligencja, obliczenia równoległe, optymalizacja i wizualizacja obliczeń. Powyższa lista dyscyplin nie jest pełna. Eksploracja danych wykorzystuje również szeroko techniki i metody opracowane na gruncie systemów wyszukiwania informacji, analizy danych przestrzennych, rozpoznawania obrazów, przetwarzania sygnałów, technologii Web, grafiki komputerowej, bioinformatyki. Różnorodność i wielość metod eksploracji danych, wywodzących się często z różnych dyscyplin badawczych, utrudnia potencjalnym użytkownikom identyfikację metod, które są najodpowiedniejsze z punktu widzenia ich potrzeb w zakresie analizy danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>