ED-4.2-m01-1.0-Slajd13

From Studia Informatyczne

Zapytania eksploracyjne (2)

Zapytania eksploracyjne (2)


Zapytania eksploracyjne możemy definiować nie tylko w odniesieniu do danych pochodzących ze sprzedaży, ale niemalże w każdej dziedzinie życia. Weźmy pod uwagę zbiór danych opisujących pacjentów szpitala. W oparciu o ten zbiór danych możemy sformułować szereg zapytań eksploracyjnych np.: ‘Czy będziemy potrafili poprawnie zdiagnozować pacjenta?’, ‘Czy na podstawie określonych przesłanek (symptomów choroby) będziemy potrafili określić wystąpienie choroby?’, ’Przewidzieć poprawnie wynik terapii, określić jakie czynniki mogą wpłynąć na powikłania w procesie leczenia?’ czy też zaproponować najlepszą z możliwych terapię.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>