ED-4.2-m01-1.0-Slajd11

From Studia Informatyczne

Typy zapytań do repozytoriów danych

Typy zapytań do repozytoriów danych


Możemy wyróżnić trzy typy zapytań do repozytoriów danych w szczególności do systemów baz danych. Są to zapytania operacyjne, zapytania analityczne oparte o model OLAP oraz zapytania eksploracyjne. Typowym zapytaniem operacyjnym do bazy danych będzie: „Ile butelek wina sprzedano w I kwartale 2006 w sklepie Auchan w Poznaniu”? Bardziej zaawansowanym zapytaniem będzie zapytanie analityczne postaci: „Ile sprzedano butelek wina w sieci Auchan na terenie kraju z podziałem na województwa, gatunki win oraz kwartały, w ciągu ostatnich 5 lat?” Analiza danych w magazynie danych, zgodnie z modelem OLAP, jest sterowana całkowicie przez użytkownika. Użytkownik formułuje zapytania i dokonuje analizy danych zawartych w magazynie. Z tego punktu widzenia, OLAP można interpretować jako rozszerzenie standardu SQL o możliwość efektywnego przetwarzania złożonych zapytań zawierających agregaty. Niestety, analiza porównawcza zagregowanych danych, która jest podstawą modelu OLAP, operuje na zbyt szczegółowym poziomie abstrakcji i nie pozwala na formułowanie bardziej ogólnych zapytań.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>