Biografia Lebesgue, Henri Léon

From Studia Informatyczne

(Przekierowano z Biografia Lebesgue)
Enlarge

Henri Léon Lebesgue (1875-1941) – francuski matematyk.

Lebesgue pozostawił po sobie olbrzymi dorobek naukowy, będący przyczynkiem wielu późniejszych odkryć. Jest twórcą nowoczesnego ujęcia teorii miary i całki, zwanej na jego cześć całką Lebesgue'a. Prowadził również badania w teorii szeregów Fouriera i topologii – jedno z podstawowych pojęć teorii wymiaru nosi dziś nazwę wymiaru Lebesgue'a.

Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Ecole Normale Supérieure, którą ukończył w roku 1897. W latach 1899-1902 pracował w szkole prywatnej, a jednocześnie pracował nad teorią miary. Wyniki opublikował w kwietniu 1901 r. w słynnej pracy Sur une généralisation de l'intégrale définie, gdzie podał konstrukcję tego, co dziś nazywamy całką Lebesgue'a. Praca stanowiła część opublikowanej rok później dysertacji Lebesgue'a Intégrale, longueur, aire, gdzie rozwijał swe idee. Po doktoracie Lebesque objął posadę na Uniwersytecie w Rennes.

W roku 1910 Lebesque został wykładowcą analizy matematycznej na Sorbonie, a po wojnie, w roku 1921 otrzymał stanowisko profesora matematyki w College de France, które zajmował aż do śmierci. W 1922 r. został członkiem Academie des Sciences, w dwa lata później nadano mu tytuł honorowego członka Londyńskiego Towarzystwa Naukowego, a w 1930 r. został członkiem Royal Society w Londynie. W roku 1937 Lebesque otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego