Biografia Euler, Leonhard

From Studia Informatyczne

(Przekierowano z Biografia Euler)
Enlarge

Leonhard Euler (1707-1783) – szwajcarski matematyk, fizyk i astronom.

Jeden z twórców nowoczesnej matematyki. Prace Eulera dotyczyły niemal wszystkich znanych wówczas dziedzin matematyki, ale szczególnie przyczyniły się do rozwoju analizy matematycznej. Wprowadził do analizy matematycznej funkcje zespolone zmiennej zespolonej i podał związek między funkcjami trygonometrycznymi i funkcją wykładniczą, tzw. tożsamość Eulera; opracował ogólne własności funkcji logarytmicznej; ugruntował teorię równań różniczkowych zwyczajnych, która stała się samodzielnym działem matematyki i zapoczątkował teorię równań różniczkowych cząstkowych; wprowadził szeregi trygonometryczne, stworzył podstawy teorii funkcji specjalnych, zapoczątkował analityczną teorię liczb.
Teleskop nazwany na cześć szwajcarskiego uczonego
Enlarge
Teleskop nazwany na cześć szwajcarskiego uczonego
Euler sformułował ponadto wiele twierdzeń oraz wprowadził liczne definicje i oznaczenia współczesnej matematyki. Rozpoczął też badania, które doprowadziły do powstania nowej, ważnej dziedziny matematyki – topologii.

Ojciec Leonharda chciał by syn został księdzem, jednakże, za namową Daniela Bernoulliego, znanego matematyka, pozwolił mu porzucić studia teologiczne i oddać się matematyce. Euler studiował także język hebrajski, grekę i medycynę. Na zaproszenie Katarzyny I wyjechał do Petersburga, gdzie w latach 1730-33 był profesorem fizyki, a następnie wykładał matematykę w tamtejszej Akademii Nauk. Od 1741 r. był profesorem Akademii Nauk w Berlinie. W 1766 r. wrócił do Petersburga, którego nie opuścił już do końca życia.

Euler pracował niesłychanie efektywnie, a gdy w 1766 r. prawie całkowicie utracił wzrok, prace swe dyktował. Opublikował ok. 900 prac naukowych, m.in. z dziedziny mechaniki nieba, optyki, akustyki, hydrauliki, budowy okrętów, balistyki; ponad 500 dotyczy matematyki.
Opracowanie: zespół wsparcia multimedialnego