BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd13

From Studia Informatyczne

Szacowanie rozmiarów Selection (2)

Szacowanie rozmiarów   Selection (2)


Liczba różnych wartości (val) wyniku zależy, oczywiście, od predykatu selekcji. Jeżeli szacujemy liczbę rożnych wartości atrybutu miasto w wyniku operacji selekcji, w przytaczanym przykładzie „miasto=’Konin”, to oczywiście, wynik selekcji będzie zawierał krotki odnoszące się tylko i wyłącznie do jednego miasta– stąd, val(miasto[S]) =1.

Rozważmy atrybut B, który nie uczestniczy w warunku selekcji. Określenie wartości val(B[S]) jest następujące: dane n=card(R) (zakładamy, że krotki relacji R są równomiernie rozłożone pomiędzy m = val(B[R]) kolorów). Ile różnych kolorów c= val(B[S]) wybierzemy, jeżeli losowo wybierzemy r krotek z relacji R?


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>