BD-2st-1.2-w11.tresc-1.1-Slajd26

From Studia Informatyczne

Poprawność odtwarzania (5)

Poprawność odtwarzania (5)


Rozpocznijmy od poprawności procedury ROLL FORWARD. Czy procedura ta pozwala zagwarantować, że wszystkie zmiany wprowadzone do bazy danych przez zaakceptowane transakcje znajdą się na dysku? Odpowiedź jest twierdząca. Transakcja nie jest zaakceptowana, jeżeli nie zostanie zapisany bufor logu. Jeżeli bufor logu zostanie zapisany, to wszystkie rekordy logu, zapisywane do bufora logu, znajdą się na dysku. To gwarantuje poprawność realizacji procedury ROLL FORWARD, tj. gwarantuje, że wszystkie zmiany wprowadzone do bazy danych przez zaakceptowane transakcje znajdą się na dysku (mechanizm REDO w fazie ROLL FORWARD). Drugie pytanie brzmi: czy procedura ROLLBACK gwarantuje, że wszystkie aktualizacje wprowadzone przez nie zaakceptowane transakcje zostaną cofnięte ? Niestety, odpowiedź jest negatywna - strony zmodyfikowane przez nie zaakceptowane transakcje mogą być zapisane na dysk (np. przez LRU), natomiast tych zmian nie można wycofać w oparciu o rekordy logu zapisane w pliku logu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>