BD-2st-1.2-w11.tresc-1.1-Slajd19

From Studia Informatyczne

Rekordy logu (4)

Rekordy logu (4)


Operacja

7. T1:w(b, 80) - generowany rekord (W, 1, b, 50, 80) – rekord logu dla operacji aktualizacji atrybutu b. Wartość b=50 (before image), b=80 – after image

8. T1:c - generowany rekord (C, 2) – rekord akceptacji transakcji T1 (następuje zapis bufora logu na dysk )

Zauważmy, że bufor logu jest zapisywany do pliku logu w momencie akceptacji transakcji. Oczywiście, bufor logu jest również zapisywany do pliku logu w momencie przepełnienia bufora. Stosowana jest architektura tzw. double-buffered disk write, tj. w momencie, gdy cześć bufora logu jest zapisywana na dysk do pliku logu, druga cześć bufora jest dostępna dla nowo generowanych rekordów logu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>