BD-2st-1.2-w11.tresc-1.1-Slajd10

From Studia Informatyczne

Bufor danych (1)

Bufor danych (1)


Jak już wspomnieliśmy, bufor bazy danych stanowi interfejs pomiędzy procesami zarządzającymi transakcjami a bazą danych. Dostęp do danych jest realizowany wyłącznie w obszarze bufora bazy danych. Ponieważ cała komunikacja transakcji z bazą danych jest realizowana poprzez bufor, efektywność procedur zarządzania buforem ma istotny wpływ na efektywność całego systemu bazy danych. Podstawową miarą oceny efektywności zarządzania buforem jest liczba operacji we/wy. Minimalizując liczbę operacji we/wy optymalizujemy efektywność działania systemu. Jaka jest zatem podstawowa strategia zarządzania buforem? Żądanie procesu Q dostępu do danej strony jest przesyłane do zarządcy bufora, który sprawdza, czy dana strona jest w buforze. W tym celu wykorzystuje tablicę haszową bufora (tzw. lookaside table). Jeżeli żądana strona jest w buforze, to adres strony w buforze jest zwracany do procesu. Jeżeli nie, to zarządca bufora sprowadza daną stronę z bazy danych do bufora (operacja fetch) i, podobnie jak poprzednio, zwraca adres strony w buforze do procesu. Jak wspomnieliśmy, wczytanie strony do bufora wymaga, najczęściej, usunięcia innej strony z bufora (mówimy o wymianie stron na żądanie). Bufor w trakcie normalnego działania pracuje w nasyceniu, co oznacza, ze wszystkie ramki bufora są zajęte przez strony. Najpopularniejszą strategią wymiany stron na żądanie jest strategia LRU (ang. least recently used) – usuwamy z bufora stronę najmniej używaną w ostatnim czasie. Idea strategii LRU bazuje na lokalności odwołań – zarządca bufora nie usuwa strony z bufora po zakończeniu aktualizacji tej strony w nadziei, że kolejny proces może zażądać dostępu do tej strony. Pozostawiając zaktualizowaną stronę w buforze minimalizujemy liczbę operacji we/wy. W konsekwencji często aktualizowane strony pozostają w buforze bardzo długo, aż: zostaną usunięte w wyniku zastosowania strategii LRU lub zostaną zapisane na dysku po zadanym czasie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>