BD-2st-1.2-w10.tresc-1.1-Slajd21

From Studia Informatyczne

Poziomy izolacji (4)

Poziomy izolacji (4)


Poziom izolacji 3 - SERIALIZABLE. Ten poziom izolacji gwarantuje, że każda transakcja T odczytuje dane utworzone wyłącznie przez zatwierdzone transakcje i że wartość żadnej danej, odczytywanej lub zapisywanej przez T, nie zostanie zmieniona przez inną transakcję do momentu zakończenia transakcji T. Ten poziom izolacji gwarantuje uszeregowalność wszystkich realizacji transakcji T.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>