BD-2st-1.2-w09.tresc-1.1-Slajd9

From Studia Informatyczne

Implementacja algorytmów blokowania (3)

Implementacja algorytmów blokowania (3)


Algorytm zakładania blokady do zapisu przedstawiono na slajdzie. Algorytm przedstawia założenie blokady do zapisu przez transakcję tid na danej X. Jeżeli dana X jest niezablokowana to transakcja tid zakłada blokadę do zapisu (W) danej X. W przeciwnym razie, transakcja tid jest umieszczana w kolejce transakcji oczekujących na dostęp do danej X i oczekuje tam do momentu zwolnienia blokady na danej X.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>