BD-2st-1.2-w09.tresc-1.1-Slajd4

From Studia Informatyczne

Algorytmy blokowania (2)

Algorytmy blokowania (2)


Wprowadzenie blokad pociąga za sobą konieczność modyfikacji zbioru operacji wykonywanych na bazie danych. Podstawowy zbiór operacji transakcji (odczyt, zapis, zatwierdzenie, wycofanie) rozszerzamy o 3 dodatkowe operacje:

- Blokowanie danej x do odczytu (LR(x)),

- Blokowanie danej x do zapisu (LW(x)),

- Odblokowanie danej x (UNL(x)).

Operacje blokowania muszą poprzedzać wykonanie operacji odczytu oraz zapisu danej. Z każdą operacją blokowania danej X skojarzona jest operacja odblokowania danej X.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>