BD-2st-1.2-w09.tresc-1.1-Slajd21

From Studia Informatyczne

Procedura wykrywania zakleszczenia (2)

Procedura wykrywania zakleszczenia (2)


Dla ilustracji działania procedury wykrywania zakleszczenia rozważmy przykład przedstawiony na slajdzie. Mamy dwie dane oraz dwie kolejki transakcji, które uzyskały dostęp do tych danych. Pierwsza z danych jest blokowana przez transakcję T2 do zapisu (W), natomiast druga jest blokowana przez transakcje T1 i T4 do odczytu (R). Transakcja T1 oczekuje na transakcję T2 na uwolnienie pierwszego z zasobów, natomiast transakcje T2 i T3 oczekują na uwolnienie drugiego z zasobów.

Graf WFG składa się z 4 wierzchołków reprezentujących transakcje T1, T2, T3, T4. Łuk (T1,T2) reprezentuje oczekiwanie transakcji T1 na T2 w odniesieniu do pierwszego zasobu. Łuk (T2,T1) reprezentuje oczekiwanie transakcji T2 na T1 w odniesieniu do drugiego zasobu. Łuk (T2,T4) reprezentuje oczekiwanie transakcji T2 na T4 w odniesieniu do drugiego zasobu. Podobnie, łuki T3T4 i T3T1. Łuk T3T2 reprezentuje sytuację, gdy obie transakcje T3 i T2 znajdują się kolejce transakcji oczekujących na uwolnienie zasobu, ale ich blokady są niekompatybilne. Zauważmy, że w przykładowym grafie występuje cykl obejmujący wierzchołki T1 i T2.<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>