BD-2st-1.2-w07.tresc-1.1-Slajd36

From Studia Informatyczne

Wstawianie danych do indeksu - przykład (4)

Wstawianie danych do indeksu - przykład (4)


Wartość 9 musi być wstawiona do skrajnie prawego liścia, który posiada miejsce na jedną wartość. Wartości w tym liściu należy posortować.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>