BD-2st-1.2-w07.tresc-1.1-Slajd3

From Studia Informatyczne

Wprowadzenie (1)

Wprowadzenie (1)


Rozważmy plik zawierający uporządkowane lub nieuporządkowane rekordy danych. Jak pamiętamy z poprzedniego wykładu wyszukiwanie danych w plikach nie jest efektywne. Z tego względu chcielibyśmy znaleźć sposób efektywnego wyszukiwania danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>