BD-2st-1.2-w07.tresc-1.1-Slajd28

From Studia Informatyczne

Liść (2)

Liść (2)


3. Dla każdego liścia minimalna liczba wartości kluczy indeksu jest określona jako największa liczba całkowita mniejsza lub równa połowie rzędu drzewa.

4. Wszystkie liście znajdują się na tym samym poziomie (tej samej wysokości).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>