BD-2st-1.2-w06.tresc-1.1-Slajd19

From Studia Informatyczne

Plik uporządkowany

Plik uporządkowany


Drugim omawianym rodzajem organizacji plików jest plik uporządkowany. W pliku takim, rekordy w nim składowane są uporządkowane wg wartości tzw. pola porządkującego (ang. ordering field). W przykładowym pliku ze slajdu rekordy zostały uporządkowane wg wartości nazwiska i imienia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>