BD-2st-1.2-w06.tresc-1.1-Slajd13

From Studia Informatyczne

Rodzaje organizacji plików

Rodzaje organizacji plików


Omówione operacje na plikach są implementowane i opytmalizowane w różny sposób, zależny od organizacji wewnętrznej samego pliku. Ze względu na organizację wewnętrzną wyróżnia się: pliki nieuporządkowane (ang. unordered files, heap files), pliki uporządkowane (ang. ordered files) i pliki haszowe (ang. hash files).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>