BD-2st-1.2-w04.tresc-1.1-Slajd8

From Studia Informatyczne

Związek binarny 1:1 (1)

Związek binarny 1:1 (1)


Związek binarny 1:1 jednostronnie obowiązkowy transformuje się do klucza obcego w tabeli po stronie związku obowiązkowego. Ograniczenie integralnościowe jest definiowane dla atrybutu klucza obcego. Klucz ten nie może przyjmować wartości pustych.

W przykładzie ze slajdu, z encji Pracownik powstaje tabela Pracownicy, a z encji Samochód - tabela Samochody. Związek pomiędzy tymi dwoma encjami jest transformowany do klucza obcego IdPracownika w tabeli Samochody. Klucz ten wskazuje na klucz podstawowy w tabeli Pracownicy, czyli IdPracownika. Wartość atrybutu klucza obcego musi być zawsze określona ponieważ związek jest obowiązkowy od strony encji Samochód.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>