BD-2st-1.2-w04.tresc-1.1-Slajd7

From Studia Informatyczne

Reguły transformacji związków

Reguły transformacji związków


Przypadkiem bardziej złożonym jest transformacja związków.

Związek binarny 1:1 transformuje się do klucza obcego we wskazanej tabeli.

Związek unarny 1:1 transformuje się do klucza obcego w tej samej tabeli.

Związek binarny 1:M transformuje się do klucza obcego w tabeli po stronie "wiele".

Związek binarny M:N transformuje się do tabeli.

Związek unarny M:N transformuje się do tabeli.

Wymienione przypadki transformacji związków zostaną dokładnie omówione i zilustrowane przykładami w dalszej części wykładu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>