BD-2st-1.2-w03.tresc-1.1-Slajd37

From Studia Informatyczne

Związki ternarne (2)

Związki ternarne (2)


W omawianej notacji Barkera związek ternarny jest reprezentowany jako encja (w naszym przykładzie Mandat). Do encji Mandat dochodzą związki obowiązkowe o kardynalności "wiele". Ich interpretacja jest następująca: jeśli wystawiono mandat to jest on dla konkretnej osoby, został wystawiony przez konkretnego policjanta i dotyczy konkretnego wykroczenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>