BD-2st-1.2-w03.tresc-1.1-Slajd16

From Studia Informatyczne

Modelowanie związków (1)

Modelowanie związków (1)


Jako przykład związku rozważmy następujący mikro-opis fragmentu pewnego świata rzeczywistego.

"Pracownicy firmy posiadają różne samochody. Chcemy przechować informację na temat faktu posiadania samochodu przez pracownika."

Na podstawie tego opisu można zbudować prosty model związków-encji. Ponieważ chcemy przechowywać dane na temat pracowników i samochodów, obiektami modelu będą encje Pracownik i Samochód. Encje te będą połączone związkiem. Na slajdzie jest on reprezentowany jako linia przerywana łącząca obie encje. Dodaktowo, oba końce związku są opisane tekstami. Związek ten należy interpretować następująco: pracownik posiada samochód; samochód jest własnością pracownika. Opisy związków powinny być krótkie, zwykle powinny to być czasowniki lub rzeczowniki odczasownikowe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>