BD-2st-1.2-w03.tresc-1.1-Slajd13

From Studia Informatyczne

Definicja atrybutu encji

Definicja atrybutu encji


Definicja pojedynczego atrybutu encji obejmuje:

- nazwę,

- dziedzinę definiującą: typ danych i maksymalny rozmiar, zbiór dozwolonych wartości lub zakres dozwolonych wartości,

- informację czy są dozwolone / niedozwolone wartości puste,

Opcjonalnie, dla atrybutu można zdefiniować unikalność wartości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>