BD-2st-1.2-w03.tresc-1.1-Slajd12

From Studia Informatyczne

Atrybuty encji (2)

Atrybuty encji (2)


Deksryptory (atrybuty deskrypcyjne) są to wszystkie inne atrybuty poza identyfikatorami. Reprezentują one podstawowe cechy/własności encji (cechy te będą przechowywane w bazie danych). Wartości deskryptorów mogą być albo opcjonalne albo obowiązkowe. Wynika to z analizy potrzeb informacyjnych użytkowników.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>