BD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd8

From Studia Informatyczne

Baza danych

Baza danych


Slajd ten podsumowuje omówione wcześniej definicje.

Baza danych jest zbiorem relacji.

Schemat relacji jest zbiorem {atrybut, dziedzina, [ograniczenia integralnościowe]}.

Schemat bazy danych jest zbiorem schematów relacji.

Relacja jest zbiorem krotek.

Krotka jest listą wartości atomowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>