BD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd25

From Studia Informatyczne

Składanie operacji

Składanie operacji


Sekwencja wielu operacji, w której kolejne operacje są wykonywane na pośrednich wynikach operacji poprzednich, może być zastąpiona pojedynczą operacją złożoną, powstałą przez zagnieżdżenie operacji elementarnych.

Jako przykład rozważmy operację selekcji z warunkiem IdZesp=10. Przyjmijmy, że jej wynikiem jest relacja tymczasowa o nazwie PracZesp10. Następnie na tej relacji wykonujemy operację projekcji atrybutów IdPrac i Nazwisko. Przyjmijmy, że jej wynikiem jest relacja tymczasowa o nazwie PracZesp10Wynik.

Obie operacje można złożyć w jedną, której wynik będzie identyczny z zawartością relacji PracZesp10Wynik, jak pokazano na slajdzie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>