BD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd20

From Studia Informatyczne

Operacja selekcji

Operacja selekcji


Operacja selekcji umożliwia wyodrębnienie podzbioru krotek relacji, które spełniają warunek selekcji.

Operacja ta jest oznaczana symbolem sigma z pewnym warunkiem selekcji. Operacja ta działa na relacji o pewnej nazwie. Warunek selekcji jest zbiorem predykatów postaci <atrybut><operator relacyjny><literał> lub <atrybut><operator relacyjny><atrybut>.

Predykaty są łączone operatorami logicznymi: AND lub OR.

Rozważmy dwie operacje selekcji. Operacja S1 jest realizowana jako pierwsza. S1 posiada warunek W1 i jest realizowana na relacji R. Operacja S2 jest realizowana jako druga. S2 posiada warunek W2 i jest realizowana na wyniku operacji S1. Przyjmijmy, że wynik operacji S1 i S2 wykonanych w takiej kolejności jest zbiorem krotek {k1, k2, k3}. Jeżeli zamienimy kolejność wykonywania operacji selekcji, tzn. najpierw zostanie wykonana operacja S2 z warunkiem W2 na relacji R, a następnie S1 z warunkiem W1 na wyniku działania operacji S2, to w wyniku końcowym otrzymamy identyczny zbiór krotek jak poprzednio. Taką własność operacji selekcji nazywamy komutatywnością.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>