BD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd1

From Studia Informatyczne

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>