BD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd31

From Studia Informatyczne

Podział systemów baz danych (2)

Podział systemów baz danych (2)


Ze względu na cel stosowania wyróżnia się bazy danych przetwarzania tranaskcyjnego, BD przetwarzania analitycznego, wspomagania projektowania, informacji geograficznej, wytwarzania oprogramowania.

Bazy danych przetwarzania transakcyjnego (OLTP) stosuje się w typowych zastosowaniach ewidencyjnych, np. w rezerwacji i sprzedaży biletów, w bibliotekach i wypożyczalniach, w systemach ewidencji ludności, pojazdów, mienia nieruchomego, w bankowości w obsłudze bieżącej, w systemach handlu internetowego i bankowości elektronicznej. Zastosowania tego typu charakteryzują się ogromną liczbą jednocześnie działających użytkowników (tysiące, dziesiątki tysięcy). Interakcja pojedynczego użytkownika z bazą danych jest krótka - kilka kilkanaście sekund.

Bazy danych przetwarzania analitycznego (OLAP) stosuje się w systemach wspomagania zarządzania. Zastosowania tego typu charakteryzują się niewielką liczbą użytkowników (kilku, kilkunastu) ale czas interakcji użytkownika z bazą danych jest długi (godziny, dziesiątki godzin).

Bazy danych dla wspomagania projektowania umożliwiają przechowywanie projektów złożonych obiektów, np. konstrukcji mostów, budynków, schematy urządzeń.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>