Architektura Komputerów/Wykład 6: Jednostka wykonawcza procesora

From Studia Informatyczne


Grafika:ASK_M06_S01.png

...


Grafika:ASK_M06_S02.png

...


Grafika:ASK_M06_S03.png

...


Grafika:ASK_M06_S04.png

Modelowy procesor ma możliwość wykonywania instrukcji MIPS w dwóch spośród trzech formatów – R oraz I. W obu formatach występują pola głównego kodu operacyjnego i dwa numery rejestrów. Pozostała część słowa instrukcji jest różna dla obu formatów.


Grafika:ASK_M06_S05.png

PC – licznik instrukcji

PC_inc – inkrementer licznika instrukcji

IM – pamięć intrukcji

Inc PC – zinkrementowana wartość PC

nextPC – ścieżka zawierająca następną zawartość PC


Grafika:ASK_M06_S06.png

...


Grafika:ASK_M06_S07.png

Układ sterujący jest wielowyjściowym układem kombinacyjnym. Generuje on sygnały sterujące wszystkimi częściami procesora.


Grafika:ASK_M06_S08.png

OPC, FUN, Rs, Rt, Rd, offset – pola obrazu binarnego instrukcji.

RdA1, RdA2 – adresy odczytu zestawu rejestrów (numery odczytywanych rejestrów).

WrA – Numer rejestru zapisywanego.

WrD – dane zapisywane do rejstru.

RdD1, RdD2 – dane odczytywane z rejestrów.

Mux_ALU – multiplekser wyboru drugiego argumentu źródłowego.

BrOffset – przemieszczenie skoku.

StoreData - dane zapisywane do pamięci.


Grafika:ASK_M06_S09.png

...


Grafika:ASK_M06_S10.png

Br_Add – sumator adresów docelowych skoków.

MUX_BR – multiplekser skoków warunkowych.

ALU – jednostka arytmetyczno – logiczna.

Result – wynik operacji.

Cond – warunek skoku.

DM – pamięć danych.

WrData – dane zapisywane do rejestru.


Grafika:ASK_M06_S11.png

...


Grafika:ASK_M06_S12.png

...


Grafika:ASK_M06_S14.png

...


Grafika:ASK_M06_S15.png

...


Grafika:ASK_M06_S16.png

...


Grafika:ASK_M06_S17.png

...


Grafika:ASK_M06_S18.png

...


Grafika:ASK_M06_S19.png

...


Grafika:ASK_M06_S20.png

...


Grafika:ASK_M06_S21.png

...


Grafika:ASK_M06_S22.png

...


Grafika:ASK_M06_S23.png

...


Grafika:ASK_M06_S24.png

...


Grafika:ASK_M06_S25.png

...


Grafika:ASK_M06_S26.png

...


Grafika:ASK_M06_S27.png

...


Grafika:ASK_M06_S28.png

...


Grafika:ASK_M06_S29.png

...


Grafika:ASK_M06_S30.png

...


Grafika:ASK_M06_S31.png

...


Grafika:ASK_M06_S33.png

...


Grafika:ASK_M06_S34.png

...


Grafika:ASK_M06_S35.png

...


Grafika:ASK_M06_S36.png

...


Grafika:ASK_M06_S37.png

...