Algebra liniowa z geometrią analityczną/Test 8: Zastosowania wyznacznika. Układy równań liniowych

From Studia Informatyczne

Niech \displaystyle f : \mathbb{R}^3 \ni (x_1,x_2,x_3) \to det \displaystyle  A(x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{R}, gdzie

\displaystyle A(x_1,x_2,x_3): = \left[ \begin{array} {rrr} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & -1 & 0\\ 1& 2 &3 \end{array} \right].


\displaystyle f jest odwzorowaniem liniowym.

Jeśli \displaystyle (x_1,x_2,x_3) \in lin \{ (1,-1,0), \ (1,2,3) \}, to \displaystyle f(x_1,x_2,x_3) =0.

Jeśli \displaystyle x_3 =x_1+x_2, to \displaystyle f(x_1,x_2,x_3) =0.

Jeśli \displaystyle f(x_1,x_2,x_3) =0, to \displaystyle x_3 =x_1+x_2.Dany jest układ równań

\displaystyle (U) \left\{ \begin{array} {rrrl}    5x - 2y +z= 0\\          3x+y+5z=0 \\           9x-8y-7z=0. \end{array} \right.

Jedynym rozwiązaniem układu \displaystyle (U) jest trójka \displaystyle (0,0,0).

Zbiór rozwiązań układu \displaystyle (U) jest jednowymiarową podprzestrzenią wektorową przestrzeni \displaystyle \mathbb{R}^3.

Jeśli trójka \displaystyle (x,y,z) jest rozwiązaniem układu \displaystyle (U), to \displaystyle y = -3x -5z.

Dla dowolnego \displaystyle x \in \mathbb{R} trójka \displaystyle (x,2x,-x) jest rozwiązaniem układu \displaystyle (U).Dany jest układ równań

\displaystyle (U) \left\{ \begin{array} {rrrl}    5x +2y -z= 6\\          3x-y+2z=7 \\           x-4y+5z=8. \end{array} \right.

Wyznacznik macierzy współczynników układu \displaystyle (U) jest różny od zera.

Jeśli \displaystyle (x_0,y_0,z_0 ) jest rozwiązaniem \displaystyle (U), to \displaystyle (x_0 - 1,y_0 -2,z_0 -3 ) jest rozwiązaniem układu jednorodnego skojarzonego z \displaystyle (U).

Jeśli \displaystyle (x_0,y_0,z_0 ) jest rozwiązaniem \displaystyle (U), to \displaystyle (x_0 + 1,y_0 +2,z_0 +3 ) jest rozwiązaniem układu \displaystyle (U).

Zbiór rozwiązań układu jednorodnego skojarzonego z \displaystyle (U) jest jednowymiarową podprzestrzenią wektorową przestrzeni \displaystyle \mathbb{R}^3.Dany jest układ równań

\displaystyle (U_a) \left\{ \begin{array} {rrrl}    2x - y= a\\          -3x+y+az=1 \\           ax+y-3z=-7. \end{array} \right.

Jeśli \displaystyle a \in \mathbb{R} \setminus \{1, -3\}, to układ \displaystyle (U_a) ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Jeśli \displaystyle a=1, to układ \displaystyle (U_a) nie ma rozwiązań.

Jeśli \displaystyle a=-3, to układ \displaystyle (U_a) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Istnieje takie \displaystyle a \in \mathbb{R}, że zbiór rozwiązań układu \displaystyle (U_a) jest jednowymiarową podprzestrzenią wektorową przestrzeni \displaystyle \mathbb{R}^3.Dany jest układ równań o współczynnikach rzeczywistych

\displaystyle (U) \left\{ \begin{array} {rrrl}    a_{11}x_1 + a_{12} x_2+... +a_{1n}x_n= b_1\\    a_{21}x_1 + a_{22}x_2+... +a_{2n}x_n= b_2\\    ...........................................\\    a_{n1}x_1 + a_{n2} x_2+... +a_{nn}x_n= b_n. \end{array} \right.

Niech \displaystyle A= [a_{ij}]_{i,j = 1,2, ...,n}

Jeśli det \displaystyle  A \neq 0 to dla dowolnego wektora \displaystyle (b_1,..., b_n) \in \mathbb{R}^n układ \displaystyle (U) ma rozwiązanie.

Jeśli det \displaystyle  A \neq 0 to dla dowolnego wektora \displaystyle (b_1,..., b_n) \in \mathbb{R}^n układ \displaystyle (U) ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Jeśli det \displaystyle  A =0 to istnieje taki wektor \displaystyle (b_1,..., b_n) \in \mathbb{R}^n, że układ \displaystyle (U) ma rozwiązanie.

Jeśli det \displaystyle  A =0 to istnieje taki wektor \displaystyle (b_1,..., b_n) \in \mathbb{R}^n, że układ \displaystyle (U) ma dokładnie jedno rozwiązanie.Niech \displaystyle \mathbb{K} = \mathbb{R} \ lub \displaystyle  \ \mathbb{C}, \ n\in \mathbb{N}, \ n\geq 2 i niech \displaystyle A,C \in M(n,n;\mathbb{K}),\ B,D,X_0,Y_0 \in M(n,1;\mathbb{K}). Rozważamy układy równań

\displaystyle (U_1)\ AX=B\ \ oraz \displaystyle  \ \ (U_2) \ CX=D

o niewiadomej \displaystyle X \in M(n,1;\mathbb{K}).

Jeżeli \displaystyle X_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_1, \displaystyle B jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_2, to \displaystyle X_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle (CA)X = D.

Jeżeli \displaystyle X_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_1, \displaystyle B jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_2, to \displaystyle X_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle (AC)X = D.

Jeżeli \displaystyle X_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle (CA)X = D, to \displaystyle AX_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_2.

Jeżeli \displaystyle X_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_1, \displaystyle Y_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle U_2, to \displaystyle X_0 +Y_0 jest rozwiązaniem układu \displaystyle (A+C)X = B+D.