Algebra liniowa z geometrią analityczną/Test 4: Odwzorowania liniowe

From Studia Informatyczne

Niech \displaystyle V będzie dowolną niezerową przestrzenią wektorową i niech \displaystyle v_0 \in V \setminus \{\Theta\}. Dane są odwzorowania liniowe \displaystyle f,g : V \to V, przy czym \displaystyle f \neq 0.

Odwzorowanie \displaystyle \varphi : V \ni v \to f(v) +v_0 \in V jest liniowe.

Odwzorowanie \displaystyle f-g : V \ni v \to f(v) - g(v) \in V jest liniowe.

Odwzorowanie \displaystyle g\circ f : V \ni v \to g(f(v)) \in V jest liniowe.

Odwzorowanie \displaystyle \psi : V \ni v \to f(v +v_0 ) \in V jest liniowe.Niech \displaystyle V,W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem \displaystyle \mathbb{K} i niech \displaystyle f : V \to W będzie monomorfizmem. Zakładamy, że wektory \displaystyle v_1,...,v_n \in V.

ker \displaystyle  f = \{ \Theta\}.

im \displaystyle  f = W.

Jeśli ciąg wektorów \displaystyle v_1,...,v_n jest liniowo niezależny, to ciąg wektorów \displaystyle f(v_1),...,f(v_n) jest liniowo niezależny.

Jeśli ciąg wektorów \displaystyle v_1,...,v_n tworzy bazę przestrzeni \displaystyle V, to ciąg \displaystyle f(v_1),...,f(v_n) tworzy bazę przestrzeni \displaystyle W.Niech \displaystyle V,W będą przestrzeniami wektorowymi nad ciałem \displaystyle \mathbb{K} i niech \displaystyle f : V \to W będzie odwzorowaniem liniowym. Zakładamy, że wektory \displaystyle v_1,...,v_n,u \in V.

Jeśli \displaystyle f(v_1),...,f(v_n) są liniowo niezależne, to \displaystyle v_1,...,v_n liniowo niezależne.

Jeśli \displaystyle u jest kombinacją liniową wektorów \displaystyle v_1,...,v_n, to \displaystyle f(u) jest kombinacją liniową wektorów \displaystyle f(v_1),...,f(v_n).

Jeśli ciąg wektorów \displaystyle v_1,...,v_n jest liniowo niezależny, to ciąg wektorów \displaystyle f(v_1),...,f(v_n) jest liniowo niezależny.

Jeśli \displaystyle f(u) jest kombinacją liniową wektorów \displaystyle f(v_1),...,f(v_n), to \displaystyle u jest kombinacją liniową wektorów \displaystyle v_1,...,v_n.Niech \displaystyle f : \mathbb{R} ^3 \ni (x_1,x_2,x_3) \to (x_1 -x_2 + x_3, x_1 + x_2 ) \in \mathbb{R} ^2.

ker \displaystyle  f = \{ ( t,-t, -2t) \ : \ t \in \mathbb{R} \}.

rk \displaystyle  f = 1.

Wektory \displaystyle f( 1,0,1) i \displaystyle f( 1,1,4) są liniowo zależne.

\displaystyle (2,3) \in im \displaystyle  f.Niech \displaystyle f : \mathbb{R} ^3 \ni (x_1,x_2,x_3) \to (x_1 - x_3, x_3 -x_2, x_1 -x_2 ) \in \mathbb{R} ^3.

Jeśli \displaystyle (y_1,y_2,y_3) \in im \displaystyle  f, to \displaystyle y_3 = y_1+ y_2.

rk \displaystyle  f =2.

\displaystyle \dim ker \displaystyle  f = 1.

\displaystyle \mathbb{R}^3 = ker \displaystyle  f \oplus im \displaystyle  f.Niech \displaystyle f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 będzie odwzorowaniem liniowym i niech \displaystyle u= (1,0,2), \ v= ( 2, -1, 3), \ w = (0, 1, 1), \ z= ( 3,-1 ,0).

Jeśli \displaystyle f(u) = (1,-1), \ f(v)= (3,0), to może być \displaystyle f(w) = (0,4).

Jeśli \displaystyle f(u) = (1,-1), \ f(v)= (3,0), to musi być \displaystyle f(z) = (0,4).

Jeśli \displaystyle g: \mathbb{R}^3 \ni \to \mathbb{R}^2 jest odwzorowaniem liniowym spełniającym warunki \displaystyle g(u) = f(u),\ g(v)= f(v), to musi być \displaystyle g=f.

Jeśli \displaystyle g: \mathbb{R}^3 \ni \to \mathbb{R}^2 jest odwzorowaniem liniowym spełniającym warunki \displaystyle g(u) = f(u),\ g(v)= f(v), \ g(z) = f(z), to musi być \displaystyle g=f.