Algebra liniowa z geometrią analityczną/Test 3: Układy liniowo niezależne, generatory, bazy

From Studia Informatyczne

Rozważamy przestrzeń wektorową \displaystyle \mathbb{R}^3.

Wektory \displaystyle (1, -2,-5), \ ( -3, 4, 5),\ (-2,2,2) są liniowo niezależne.

Wektory \displaystyle (1, -2,-5), \ ( -3, 4, 5),\ (-2,2,2) generują \displaystyle U.

Wektor \displaystyle (-3,2,-5) jest kombnacją liniową wektorów \displaystyle (1, -2,-5) i \displaystyle ( -3, 4, 5).

Każdy wektor \displaystyle v \in \mathbb{R}^3 jest kombnacją liniową wektorów \displaystyle (1, -2,-5), \ ( -3, 4, 5) i \displaystyle (-2,2,2).Niech \displaystyle z =  1 +\mathbf{i}, \ w =  1-\mathbf{i} będą elementami ciała \displaystyle \mathbb{C} .

\displaystyle z,w są liniowo niezależne w przestrzeni wektorowej \displaystyle (\mathbb{C}, \mathbb{C},+, \cdot).

\displaystyle z,w są liniowo niezależne w przestrzeni wektorowej \displaystyle (\mathbb{C}, \mathbb{R},+, \cdot).

\displaystyle z,w generują \displaystyle (\mathbb{C}, \mathbb{C},+, \cdot).

\displaystyle z,w generują \displaystyle (\mathbb{C}, \mathbb{R},+, \cdot).Niech \displaystyle V będzie dowolną skończenie wymiarową przestrzenią wektorową.

Istnieją podprzestrzenie \displaystyle U i \displaystyle W przestrzeni \displaystyle V takie, że \displaystyle U\cap W =  \emptyset.

Dla dowolnych podprzestrzeni \displaystyle U i \displaystyle W przestrzeni \displaystyle V zbiór \displaystyle Z =  \{ u-w \ : \ u \in U, w \in W \} jest podprzestrzenią przestrzeni \displaystyle V.

Każdy układ generatorów przestrzeni \displaystyle V jest bazą przestrzeni \displaystyle V.

Każdy układ wektorów liniowo niezależnych w przestrzeni \displaystyle V jest bazą przestrzeni \displaystyle V.Niech \displaystyle U =  \{ (x_1,x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \  : \ x_1 + 2x_2- x_3 =  0 \}, \displaystyle W =  \{ (t,2t, 3t) \ : t \in \mathbb{R} \}.

\displaystyle \dim U =  1.

\displaystyle \dim W =  1.

Wektory \displaystyle (1,0,1) i \displaystyle (0,1,2) generują \displaystyle U.

Wektory \displaystyle (1,0,1) i \displaystyle (0,1,2) tworzą bazę \displaystyle U.Niech \displaystyle V będzie skończenie wymiarową przestrzenią wektorową, a \displaystyle U i \displaystyle W jej podprzestrzeniami takimi, że \displaystyle V =  U \oplus W. Niech ponadto ciąg \displaystyle u_1,...,u_n będzie bazą \displaystyle U, a ciąg \displaystyle w_1,...,w_m bazą \displaystyle W.

Wektory \displaystyle u_1,...,u_n,w_1,...,w_m generują \displaystyle V.

Wektory \displaystyle u_1,...,u_n,w_1,...,w_m są liniowo niezależne.

\displaystyle \forall u \in U \ \forall w \in W \ u+w \in U \cup W.

\displaystyle \forall v \in V \ \exists u \in U \ \exists w \in W \ v =  u+w.Niech \displaystyle a =  (1,0), \ b =  (i,0),\ c =  (0,1),\ d =  (0,i).

Wektory \displaystyle a,b,c,d są liniowo niezależne w przestrzeni \displaystyle (\mathbb{C}^2,\mathbb{C}, +, \cdot ).

Wektory \displaystyle a,b,c,d są liniowo niezależne w przestrzeni \displaystyle (\mathbb{C}^2,\mathbb{R}, +, \cdot ).

Wektory \displaystyle a+c,b+d tworzą bazę przestrzeni \displaystyle (\mathbb{C}^2,\mathbb{C}, +, \cdot ).

Wektory \displaystyle a+b,c+d tworzą bazę przestrzeni \displaystyle (\mathbb{C}^2,\mathbb{C}, +, \cdot ).